Huidige Locatie: Home -  Air Max Classic Women onderzoeken of verzekeraars baseren hun solvabiliteit

Air Max Classic Women onderzoeken of verzekeraars baseren hun solvabiliteit

Air Max Classic Women

We onderzoeken of verzekeraars baseren hun solvabiliteit marges op risicofactoren, zelfs wanneer die onder een toezichtregime waarbij minimale solvabiliteitseisen dergelijke risicofactoren niet volledig rekening te Air Max Classic Bw Dames houden. Om dit te doen, maken we gebruik van een dataset van ongeveer 350 Nederlandse verzekeraars van alle grote lijnen van het bedrijfsleven tijdens de pre-Solvency periode 1995-2005 II. Wij vinden dat de niveaus van de werkelijke de solvabiliteitsmarge van verzekeraars zijn gerelateerd aan hun risico kenmerken en niet op wettelijke solvabiliteitseisen. Bijgevolg is de overgrote meerderheid van de verzekeraars houdt veel meer kapitaal dan nodig is, over het algemeen namelijk niet op risico gebaseerde kapitaalvereisten zijn niet bindend. Eisen worden gevonden om invloed solvabiliteit aanpassing gedrag, dat wel. Meer in het bijzonder, onder-target Air Max Classic Women kapitaalratio's zijn het snelst verhoogd door deze verzekeraars wiens doelen zijn relatief dicht bij het wettelijk vereiste minimum. Een implicatie van onze resultaten is dat, omdat de verzekeraars volgen al een op risico gebaseerde benadering, de overgang naar het nieuwe Europese regelgevend kader, Solvency II, waarschijnlijk glad te zijn.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties