Huidige Locatie: Home -  Nike Air Max 1 Gent wijzigingen grotendeels voorkomen in de bovenste

Nike Air Max 1 Gent wijzigingen grotendeels voorkomen in de bovenste

Nike Air Max 1 Gent

Toevoeging van 1800 eq (NH4) 2SO4 ha-1 jaar-1 voor 3 jaar naar een verzorgingsgebied dat oorspronkelijk geproduceerd lage zuur neutraliserend vermogen (ANC) Nike Air Max 1 Antwerpen afvoer heeft geleid tot aanzienlijke episodische verzuring tijdens hoge afvoer en lichte chronische verzuring tijdens base flow. Deze relaties impliceren dat de respons op chemische wijzigingen grotendeels voorkomen in de bovenste bodem horizon en ondiepe stroombanen. De belangrijkste reacties in stroom water chemie zijn: verhoogde volume gewogen concentraties NO3, SO4, basische kationen, Al, en H, in combinatie met een verminderde ANC. De export van opgeloste organische Nike Air Max 1 Gent koolstof kan iets zijn afgenomen. Export van SiO2 niet significant is veranderd; waarmee de toename van basische kationen geïnterpreteerd worden mede bepaald door desorptie van grond. Effecten van de manipulatie stijging van jaar 1 tot jaar 2 tot Jaar 3. Percentage behoud van de toegevoegde SO4 afneemt; behoud van NH4 blijft op 100%, terwijl de export van NO3 neemt toe met de tijd, wat impliceert stikstof verzadiging en een belangrijke verandering in N dynamiek. De export van basische kationen en Al blijft toenemen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties