Huidige Locatie: Home -  Nike Air Max 2013 Women DRIFTS karakteriseren De verkregen door TPD

Nike Air Max 2013 Women DRIFTS karakteriseren De verkregen door TPD

Nike Air Max 2013 Women

Een Norit actieve kool werd gemodificeerd door verschillende chemische en thermische behandelingen (waaronder oxidatie in de gas- en vloeistoffasen) om materialen met verschillende oppervlakte-eigenschappen te verkrijgen. Verschillende technieken werden gebruikt om deze materialen zoals stikstof- adsorptie, chemische en thermische analyses, XPS, TPD en DRIFTS karakteriseren. De verkregen door TPD resultaten kwantitatief eens met de elementaire en naaste analyses van de geoxideerde materialen en Nike Air Max 2013 Women kwalitatief met de opmerkingen van DRIFTS. Een eenvoudige deconvolutiewerkwijze wordt voorgesteld de TPD spectra geanalyseerd, waardoor de kwantitatieve bepaling van de hoeveelheid van elke groep op het oppervlak. Een meervoudige Gaussische functie is aangetoond dat de gegevens afdoende passen, de parameters verkregen voor elk fit aanpassing goed waargenomen in de experimenteel bepaalde TPD spectra.It eigenschappen Nike Air Max 1 Online blijkt dat gasfase oxidatie van de koolstof toeneemt vooral de concentratie van hydroxyl en carbonyl oppervlaktegroepen, terwijl oxidaties in de vloeibare fase verhoogd vooral de concentratie van carbonzuren.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties