Huidige Locatie: Home -  Nike Air Max Thea Pink van hoge technologische belang maar studies

Nike Air Max Thea Pink van hoge technologische belang maar studies

Nike Air Max Thea Pink

TiO2 anatase is een materiaal van hoge technologische Nike Air Max Thea Pink belang, maar studies over welbepaalde model oppervlakken zijn schaars. Air Max 97 De voornaamste belemmering voor fundamenteel onderzoek van dit materiaal is het ontbreken van hoogzuiver éénkristallen van voldoende grootte. Natuurlijke anataas- kristallen bevatten altijd onzuiverheden, terwijl de synthetische kristallen zijn pure, maar meestal zeer klein. We bespreken een optimale voorbereiding van het oppervlak procedures die resulteren in een schone oppervlakken onder UHV omstandigheden en de beste manieren om kleine kristallen monteren op monster platen. De invloed van bulk onzuiverheden op het oppervlak van het preparaat wordt besproken. Het meest lastige onzuiverheid in natuurlijke TiO2 kristallen is Fe. Na gloeien het kristal in partiële O2 druk Fe afscheidt, waardoor overgroei van ijzeroxide op het oppervlak. Op basis van de temperatuurafhankelijkheid van O-geïnduceerde Fe segregatie worden optimale monster behandelingsprocedures voorgesteld. Air Max Thea Roze Tenslotte laten we zien dat de oppervlakteruwheid van de anataas (101) oppervlak toeneemt met het aantal sputter-gloeien cycli. Mogelijke redenen en manieren om dit proces terug worden beschreven.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties